Slider
Articolele principale

Consiliul Local are iniţiativă şi hotărăşte, în conditiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administratiei publice locale sau centrale.

De asemenea Consiliul Local exercită urmatoarele categorii de atribuţii:

 1.  atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local
 2.  atribuţii privind dezvoltarea economico-socială si de mediu
 3.  atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al municipiului;
 4.  atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţionala pe plan intern şi extern.

În exercitarea atributiilor prevazute, Consiliul Local:

 1.  aprobă regulamentul de organizare şi condiţiile de funcţionare a societăţilor Primăriei şi Consiliului Local
 2.  aprobă înfiintarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea (dacă e cazul) şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local
 3.  exercită toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome.

Totodată, Consiliul Local:

 1.  aprobă bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 2.  aprobă contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală
 3.  stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
 4.  aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
 5.  aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu
 6.  asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

Echipa ALDE pentru Consiliul Local Piatra Neamţ este DECISĂ să-şi atribuie rolul firesc în slujba cetăţeanului şi să elimine din rutina şi mentalitatea pietrenilor ideea că primarul este Dumnezeu, iar consilierii simple piese de mobilier.

 

Febra alegerilor şi targeturile impuse, de la centru, partidelor precum PSD sau PNL ar putea genera polarizarea voturilor, ceea ce ar însemna absolutism politic în Consiliul Local Piatra Neamţ, ca pe vremea guvernării PDL.

Cu toţii am trăit  acele vremuri în care Ştefan şi majoritatea sa politică absolută au făcut ce au vrut cu oraşul, îngropându-l în datorii.

Pluripartidismul politic, câştigat de români după Revoluţia din 1989 nu şi-a dovedit utilitatea, cel puţin la nivel de Piatra Neamţ, vechiul PCR fiind înlocuit pe rând de PSD şi ulterior de PDL.

Asta a făcut ca ideile liderilor politici, fie ele şi halucinante, să fie aprobate în unanimitate de consilieri servili, puşi în Consiliul Local doar pentru a vota ce trebuie şi a nu pune întrebări “inutile”.

Alegerile de duminică oferă pietrenilor, poate pentru prima dată după 26 de ani, posibilitatea de a se bucura de pluripardidism politic, mai mult decât atât, de a avea consilieri locali care să le reprezinte cu adevarat interesele.

ALDE, Alianta Liberalilor şi Democraţilor, în fapt ADEVĂRATUL  PNL, este partidul ce va fi atât un factor de echilibru între interesele hrăpăreţe ale celor doua partide PSD şi PNL cât şi un liant responsabil între locuitorii oraşului şi acţiunile şi deciziile Consiliului Local.

A mai rămas foarte puţin până în momentul în care pietrenii vor decide soarta oraşului, spre ce se va îndrepta; spre PSD, spre PNL sau …spre ECHILIBRU.

Este de datoria noastră să ne asumăm soarta acestui frumos oraş şi, dacă noi am suportat ani de zile sfidarea şi furturile ordonate politic, asistând fără a putea face practic nimic,  a venit timpul să ne gândim la ce oferim copiilor noştri.

Câinele turbat îşi muşcă şi stăpânul … este un fapt confirmat de-a lungul timpului.

Extrapolând în politica actuală, am putea spune că politicienii, hăituiţi de şefii lor, ajung să profite de orice oportunitate cred ei că li se oferă, “muşcând” chiar şi oameni a căror singură vină e ca nu achiesează la ţelul lor politic.

Astfel, de câteva zile am fost semnalaţi de mai mulţi pietreni, atât pe reţeaua Facebook, pe telefon, cât şi în oraş, de faptul că, deşi nu au fost niciodată membri ai unui partid, cu atât mai puţin membri (PDL) PNL, primesc mesaje SMS de a se întâlni cu “primarul” ( N.R. viceprimarul cu atribuţii de primar ) Dragoş Chitic, în diferite zone ale oraşului sau de a-l vota în diferte sondaje .

Miraţi de atâta “atenţie” din partea solilor PNL, oamenii şi-au pus întrebarea, firească aş spune; de unde au aceşti SMS-işti numărul lor PRIVAT de telefon ?!

O scurtă trecere în revistă a acţiunilor fiecăruia dintre ei a scos la iveală un lucru pe cât de incredibil pe atât de josnic şi anume că baza de date a Primăriei Piatra Neamţ cu persoane beneficiare de ajutoare sociale sau de diferite servicii (autorizaţii, locuinţe ANL etc.) a fost pusă la dispoziţie….DE CĂTRE CINE ?!!!…SMS-iştilor PNL pentru a-i asedia cu mesaje.

De reamintit că în 2001, Guvernul promulga Legea nr. 677 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, lege ce are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată.

Legea spune în mod explicit (Art.5) “Orice prelucrare de date cu caracter personal, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare.”

Oare cât de mare să fie disperarea PDL-ului, vopsit acum în PNL, să recâştige Primăria ?

Oare câte dosare mai are Pinalty de ascuns de pietreni de îşi doreşte în continuare cheia de la seiful Primăriei ?!

Şi….cum de a ajuns baza de date a Primăriei să fie publică, mai mult decât atât, CUM DE ÎŞI PERMIT PNL-iştii să HĂRŢUIASCĂ PIETRENII, crezând că în aceast mod le vor obţine votul ?!

 

Monica Macovei, fost ministru PDL al Justiției, a fost prezentă astăzi (18.05), la Piatra Neamț, pentru a participa la lansarea candidaților M10 pentru alegerile locale.

Ineditul lansării a constat în fundalul muzical dinaintea evenimentului, asigurat de imnul compus special de M10 pentru Ana Monda, candidatul la funcția de primar al municipiului Piatra Neamț, ce ne aduce aminte de imnul Pinalty – APEL.

Discursurile liderilor locali, destul de sărace în conţinut, au aparţinut Anei Monda, care a vorbit puțin despre ce își dorește să facă din funcția de primar si președintelui M10 Neamț, Adrian Niță care a lansat doar un mesaj de încurajare și de participare al vot a tuturor celor care s-au săturat de cei doi coloși politici, PSD și PNL. (n.r. nu şi de fostul PDL al căriu lider de tineret a fost).

Nu au lipsit, evident, atacurile la persoana unor importanţi lideri naţionali de partide, fireşti pentru un partid a cărui singură strategie este…discuţia liberă.

Despre fostul primar Gheorghe Ştefan, cel care a jefuit la propriu oraşul…nici un cuvânt şi asta deoarece despre şefii politici direcţi sau rude …numai de bine.

 

 

Guvernul pregăteşte condiţii mai aspre pentru pensionările anticipate şi pentru pensionările pe motiv de invaliditate.

Asta după ce din 2013 este în creştere numărul de persoane ce beneficiază de pensie de invaliditate, după o modificare a legii pensiilor impusă de Curtea Constituţională.

Guvernul lucrează la un pachet de măsuri ce va cerne numărul celor ce se pensioneazp anticipat sau pe caz de invaliditate, ca parte a strategiei ce se adresează persoanele vârstnice pe perioada 2015 – 2020. Vom asista la revizuirea condiţiilor şi procedurilor pentru acordarea pensiei de invaliditate, a celei anticipate şi pentru cea anticipată parţială.

În prezent statul plăteşte peste 700.000 de pensii de invaliditate, cu valoare medie de 574 lei, iar fenomenul este în creştere din 2013, când legea sistemului unitar de pensii publice a fost modificată ca urmare a unei decizii a CCR.

Un alt obiectiv al guvernului este egalizarea vârstei standard de pensionare la 65 ani pentru femei şi bărbaţi până în anul 2035 prin creşterea eşalonată a vârstei standard de pensionare. Este vizată şi o altă categorie vulnerabilă de pensionari, respectiv cei din agricultură, care nu este acoperită de sistemele de asigurări sociale.

Strategia naţională 2015 – 2020 mai include şi instituirea unui program de sprijin pentru populaţia vârstnică, în special din mediul rural, care nu este acoperită de sistemele de asigurări sociale.

Totodată, în următorii cinci ani Guvernul are în plan majorarea pensiei minime la un nivel care să permită beneficiarilor acestui drept satisfacerea nevoilor zilnice de viaţă.

0 1880

Sunt roznovean şi mă mândresc cu acest fapt.

Atât părinţii mei, foşti profesori timp de peste 30 de ani la liceul din localitate, cât şi bunicul meu, preot 42 de ani la frumoasa biserică ctitorită de Roznovanu şi-au adus aportul, fiecare cum a putut, la dezvoltarea fostei comune, ajunsă acum oraş, la educaţia şcolară şi religioasă a roznovenilor.

Inevitabil am ajuns, de-a lungul anilor,  să cunosc multă lume din Roznov, iar acum privesc stupefiat cum nişte personaje ce nu au reuşit nici măcar să termine liceul la seral, ce nu erau în stare să reţina nici măcar o rugăciune, sunt vectori de opinie cu pretenţii de primar sau candidaţi la primărie.

Mai mult decât atât, localitatea ce devenise cunoscută în ţară pentru parcul dendrologic, ajuns acum o pajişte cu bănci şi coşuri de gunoi, pentru industria prelucrătoare ajunsă acum o ruină, pentru obiceiurile zonei, ajunsă acum fără o Casă de Cultură, pentru vasta bibliotecă publică, mutată acum în subsolul Primăriei, pentru frumoasa luncă a Bistriţei, ajunsă acum….”aeroport”, reprezintă încă tărâmul făgăduinţei ?!

Deşi un orăşel aproape părăsit, Roznovul are în această perioadă cel mai mare aflux de flotanţi din zonă.

Zeci, poate chiar sute de oameni se îngrămădesc în locuinţele roznovenilor pentru a deveni şi ei, la rându-le roznoveni.

Să fi ajuns, oare, Roznovul cel mai căutat oraş din ţară ?

Să ofere, oare , Roznovul visul american ?

NU ! A început campania electorală şi primarul din Roznov va fi ales, ca şi până acum, de ….flotanţi-mercenari.

Deşi locuiesc în Piatra Neamţ, mă consider roznovean şi cred în puterea roznovenilor de a-şi decide singuri ACUM soarta !

 

lect.univ.dr. ROMEO C-tin Panaintescu

 

 

Luni, 9 mai 2016, în Cimitirul Eroilor din Piatra Neamţ a avut loc ceremonialul militar – religios dedicat zilei de 9 Mai, zi cu triplă semnificație istorică: proclamarea Independenței de Stat a României la 9 mai 1877, împlinirea a 71 de ani de la Victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial și Ziua Uniunii Europene.

Contrastul evident între opulenţa şi fericirea politicienilor prezenţi “smeriţi” la depunerea de coroane şi frigul îndurat de câţiva copilaşii puşi să privească, cu flori în mână, pe mai-marii oraşului şi judeţului care, bine îmbrăcaţi, le defilau prin faţă, a oripilat mulţi pietreni prezenţi la ceremonial.

De departe, primarul Chitic, cel ce a avut “măreaţa” idee, a făcut ca defilarea acestuia însoţit de umilii servitori – consilieri locali să arate ca o miniparadă de tristă amintire.

Ce au înţeles, oare, aceşti copilaşi ce au îndurat aproape 2 ore frigul aşteptând cuminţi plecarea politicienilor pentru a ajunge şi ei acasă ?!

Pietrenii, oare, au înţeles ceva din aceasta sfidare administrativă ?!

Pesediști l-au propus ieri (04.05) pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională pe locul lui Valentin Zoltan Puskas, căruia îi expiră mandatul, pe senatorul Ioan Chelaru, fost proprietar al Grupului GELSOR în vremea scandalului FNI.

Chelaru a cumpărat fictiv în anul 2000, în plin scandal FNI, Gelsor de la Vântu și l-a înstrăinat câteva luni mai târziu către două off-shore-uri cipriote de care spune că nu-și mai amintește cine erau patronii. ele în fapt aparținând tot lui SOV.

Conform procedurii, Biroul permanent va trimite grupurilor parlamentare și parlamentarilor scrisoarea Curții prin care declanșează procedura de nominalizare.

După nominalizare, grupurile parlamentare trimit la Comisia juridică propunerile. Comisia va întocmi un raport, care se va vota în plen, decizia fiind luată cu majoritate simplă.

Se pare că PSD-ul face în continuare cam tot ce vrea cu destinele noastre, deoarece românii “dorm liniştiţi”.

Şi dacă e să punem în balanţă ascensiunea neaşteptată ce a avut-o fostul aghiotant şi şofer al senatorului Chelaru, e firesc ca şi acesta din urmă să îşi dorească chiar să fie numit de PSD preşedinte al României.

Calcularea datei la care creştinii sărbătoresc Paştele ţine două fenomene naturale, unul cu dată fixă – echinocţiul de primăvară, iar altul cu data schimbătoare – luna plină. Aceasta din urmă face ca data Paştelui să varieze în fiecare an. Dar în plus, utilizarea a două calendare diferite explică decalajul acestei sărbători la catolici şi ortodocşi. Biserica Catolică se raportează la echinocţiul de primăvară după calendarul gregorian, în timp ce Biserica Ortodoxă calculează acelaşi eveniment astronomic după calendarul iulian (pe stil vechi).

Iniţial, Biserica Răsăriteană şi cea Apuseană sărbătoreau Paştele la aceeaşi dată. După Marea Schismă din 1054, Biserica Creştină a fost împărţită în două – cea Apuseană sub autoritatea papei şi cea Răsăriteană sub autoritatea patriarhului de la Constantinopol. Mai târziu, în 1582, Papa Grigore al XIII-lea a reformat calendarul iulian (pe stil vechi) din cauza erorilor acestuia faţă de calendarul astronomic (o rămânere în urmă), făcând trecerea la calendarul modern, ce-i poartă numele.

Din motive de ordin confesional bisericile ortodoxe nu au acceptat reforma gregoriană, păstrând în continuare calendarul iulian. Cu timpul, diferenţa dintre cele două calendare, care la sfârşitul secolului al XVI-lea era de 10 zile, a continuat să crească, şi după 1900 ea a ajuns sa fie de 13 zile. Astfel, nevoia de armonizare a calendarului în toate domeniile vieţii publice, a făcut ca şi bisericile ortodoxe sa reflecteze la trecerea la calendarul gregorian. Regatul României a adoptat reforma calendarului în anul 1919, când ziua de 1 aprilie pe stil vechi a devenit 14 aprilie pe stil nou.

Astfel, deşi este cea mai importantă sărbătoare creştină, Paştele catolic şi cel ortodox nu cad în aceeaşi zi decât rareori (aşa cum s-a întâmplat în 2014 şi se va mai întâmpla în 2017). Paştele catolic poate cădea în luna martie sau aprilie şi niciodată în luna mai, în timp ce cel ortodox poate cădea în aprilie sau mai şi niciodată în martie.

Toate autovehiculele noi, atât cele aflate la prima înmatriculare, cât şi maşinile achiziţionate la mâna a doua, care sunt aduse în ţară pentru înmatriculare, vor primi cărţi de identitate auto de tip nou, începând cu data de 1 iulie.

Măsura are ca obiectiv extinderea profilului informativ al autovehiculului, măsură utilă atât pentru proprietar, cât şi pentru autorităţi.

”Principala schimbare va fi în completarea mai multor rubrici în cartea de identitate. Elementele noi sunt trecerea în cartea de identitate a unor informaţii precum norma de poluare europeană, valoarea CO2, sistemul de propulsie.” declară directorul general RAR, George Dinca.

Şoferii care efectuează unele modificări tehnice, precum montarea unui sistem de alimentare cu gaz tip GPL, vor păstra vechile documente.

De asemenea, pentru facilitarea preluării informaţiilor de către autorităţile de înmatriculare din cartea de identitate a vehiculului, numerotarea şi denumirea unor rubrici din aceasta au fost armonizate cu cele prevăzute în certificatul de înmatriculare.

Schimbarea cărţilor de identitate, inclusiv la cerere, este gratuită.